ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE BOLOGNA SÜRECİ ANLATILDI

6.6.2014

Adıyaman Üniversitesi'nde Bologna Süreci hakkında akademik personele yönelik bilgilendirme toplantısı 15.03.2012 tarihinde düzenlendi. Dış İlişkiler Birimi Uzmanı Selin ENGİN organizasyonluğunda düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Bologna Süreci Uzmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Turan, Bologna süreci tanımı, görev tanımı, bugüne kadar süreçle ilgili yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcıları, Üniversitenin Bologna alt komisyon üyeleri ile akademik personel katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan, yükseköğretim alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni değişimlerin ve Avrupa’da Bologna Süreci kapsamında hızlanan yeniden yapılanma çalışmalarının ve bunlara paralel olarak ülkemizde yaşanan gelişmelerin eğitim-öğretimde uyum ve güncelleme çalışmalarını zorunlu hale getirdiğini belirtti. Turan; “Bologna Sürecinin gerektirdiği değişikliklerin genel olarak öğrenciyi ve gereksinimlerini ön plana çıkaran yeterliliklere bağlı çıktı temelli bir anlayışı kapsamaktadır. Bu anlayışın temel amacı da verilen eğitim içeriğinin ve etkinliğinin evrensel ölçütlerde öğrencinin ve çalışma hayatının beklentilerini karşılamasıdır." diye konuştu.

Toplantı, Yard. Doç. Dr. Mustafa Turan’ın, akademisyenlerin Bologna Süreci ve Erasmus Değişim Programı ile ilgili sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Görünütülenme Sayısı: 1869