ÜNİVERSİTEMİZDE “BOLOGNA SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” YAPILDI.

11.6.2014

Dış İlişkiler Birimi Bologna Koordinatörlüğünün organizasyonuyla, Yükseköğretim standartlarının yükseltilmesini amaçlayan “Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantısı” 21.06.2013 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ ile Üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ  Bologna Sürecinin Türkiye’nin dünya ve Avrupa ile entegre olmasında çok önemli bir süreç olduğunu ifade ederek Adıyaman Üniversitesi öğretim elemanlarının bu sürece aktif olarak katılmaları gerektiğini söyledi.

Bologna Uzmanı Prof. Dr. Nebahat SARI yaptığı bilgilendirme sunumunda Bologna Süreci, Bologna Sürecinin Öğrenciler ve Öğretim Elemanları Açısından Önemi, Yeterlilikler, Kalite Güvencesi ve Süreçle İlgili Son Gelişmeler hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. Prof. Dr  Nebahat SARI, sunumunda şunları aktardı:

“Bologna Sürecini kısaca Yüksek Öğretimde bir kalite reform süreci olarak tanımlayabiliriz. Tanınırlık, şeffaflık, saydamlık, kalite güvencesi açısından son derece önemli bir araç olan Bologna süreci, 1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde imzalanan bir dinamik yapıdır. İlk Başta Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi 4 Avrupa ülkesinin kıvılcımıyla başlayan, 29 ülkenin ortaklığıyla devam eden bir süreçtir. Bu asla bir dayatma değildir. Her ülke kendi özgür iradesiyle bu sürece giriyor. Biz de Türkiye olarak 2001 yılında bu sürece dahil olduk. Avrupa’nın en eski üniversitesi Bologna Üniversitesi olduğu için bu ülkede anlaşma imzalanmıştır. Bu yüzden adı Bologna sürecidir.

Bologna Süreci öğretim elemanlarımıza çok şey kazandırıyor. Hem akademik ve idari personelimizin hem de öğrencilerimizin hareketliliği ile başlayan, değişik ülkelerde kısa süreli ya da uzun süreli bir sömestır ya da 2 sömestır eğitim almayla süren bir program. Bize müfredat yenileme kolaylığı sağlıyor ve öğrenciler 14 haftada alacağı eğitimi biliyor. Müfredatı görüyor. Öğrenci derse hazırlanarak geliyor. Hoca derse hazırlıklı olduğu için aktif bir öğrenci buluyor. Ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görüyor. Süreç, öğrenci merkezli bir eğitim sayesinde karşımızda aktif bir öğrenci kitlesinin bulunmasını ve en önemlisi de hareketlilik imkanını sağlıyor. Siz Üniversite olarak ne kadar değişik ülke ile anlaşma imzalarsanız ulusal ajans istediğiniz kadar bütçeyi veriyor. Her gidiş-geliş bize farklı şeyler de kazandırıyor. Proje yapmada değişik işbirlikleri sağlıyor. En önemlisi öğrencimize diplomasının yanında verdiğimiz 8 bölümden oluşan  diploma ekiyle 47 ülkede iş bulmasına olanak sağlamış oluyoruz. Bu diploma 47 ülkede tanınıyor. Diploma eki 47 Bologna ülkesinde geçerli. 2020 yılında her 5 öğrenciden birinin bu sürece katılması hedefleniyor. Her 5 öğrenciden 1’i yurt dışına gidecek. Bu kültürel değişim açısından da son derece faydalı. Giden öğrencilerimizin yüzde 95’i başarılı olarak dönüyor. Eğitim programlarını ve hangi yeterliliklere sahip olacağını öğrenci biliyor.”

Sunumun akabinde Bologna Uzmanları Prof. Dr. Nebahat SARI ve Doç. Dr. Mehmet Şamil KÖK Öğretim Elemanlarının sorularını cevaplandırdılar.

Görünütülenme Sayısı: 1962